Groene behoeften, groene kansen

De behoefte aan groen, bloemen en planten was nog nooit zo groot als vandaag. 
’t Is alsof we stilaan uit onze winterslaap wakker worden. We grijpen terug naar de essentie en hebben nood aan voeling met de natuur, met groen.

Puur!

Is het je al opgevallen? Links en rechts zien we mensen ontspullen. Overvloed maakt stilaan plaats voor focus, meer ruimte in het hoofd.

Reeds in 2015 werden de moestuin, bloemen en planten terug populair! De ‘back to basics’ trend brengt de natuur terug in en om het huis. De ‘botanische’ interieurtrend en de ‘kook PUUR’ trend zijn daar een resultaat van. 

Consumenten hebben meer behoefte aan planten en zien planten stilaan niet enkel meer als luxeproduct. Planten spelen meer en meer de hoofdrol in woon- en werkomgevingen om stress te verminderen en de lucht te zuiveren. Ook het ‘buitenleven’ wint aan populariteit. En in de keuken? We willen weten WAT er op ons bord ligt en zoeken naar gezonde alternatieven.

Over het muurtje

Ik kijk graag eens over de sectorgrens heen om voeling te houden met wat er leeft. Ook op de interieur Biënnale 2016 speelde groen, eenvoud, community en tactiliteit de hoofdrol. We willen terug voelen, aanraken.

interieur biënnale 2016

interieur biënnale 2016

Kortom de behoefte aan groen is groot, wat ervoor zou moeten zorgen dat kwekers van bloemen, planten, groenten en fruit voorspoedige tijden tegemoet gaan in een wereld vol groene kansen.

Echt?

In realiteit worden kwekers vaak niet gewaardeerd voor hun product, velen verkopen hun product nog aan dezelfde of zelf lagere prijzen dan 20 jaar geleden. De eisen voor hun product en dienstverlening liggen ondertussen wel veel hoger.

Er zijn ook kansen! Kleinere marges dwingen handelaren zich te onderscheiden door uit te blinken in efficiëntie, uniek aanbod, nieuwe toepassingen van hun product of de creatie van toegevoegde waarde via merkcreatie, ...

Trends

De groensector is onderhevig aan schaalvergroting, fusies, overnames en bedrijfsbeëindigingen. Het consumentengedrag wijzigt. Tijd is kostbaar voor consumenten en dus kiezen ze vaak voor one-stop-shopping. Stilaan verschuift de afzet naar de supermarkt.

Meer en meer zien we producenten hun product direct verkopen aan de retail, hiermee schakelen ze het groothandelkanaal uit en winnen ze meer marge. 

BedrijfsKracht!

Het kan dus anders. Door krachten te bundelen. Door rond te kijken, door in te spelen op veranderingen in de maatschappij, door in gesprek te gaan met consumenten, met retailers, met veredelaars, kortom, door combinaties te zoeken met andere sectoren. Inzetten op samenwerking en partnerships over de keten heen versterkt de focus op activiteiten die zorgen voor waardecreatie. BK BedrijfsKracht staat graag zij aan zij op de frontlinie met groenondernemers om deze uitdaging aan te gaan.

Bart Kersschot

Geraadpleegde bron: Rabobank Cijfers & Trends, een visie op branches 40e jaargang editie 2016/2017